Dobrodošli u nExt level

Obuka izrada biznis plana

Za samo dva mjeseca nauči kako napisati pobjednički biznis plan i pretvori svoju biznis ideju u stvarnost.

Za koga smo kreirali obuku izrade biznis planova?

Želiš karijernu promjenu?

Namjenjena je i polaznicima koji nisu ekonomske struke a željeli bi da steknu znanja iz oblasti izrade poslovnih/biznis ili investicionih planova.

Želiš pisati biznis planove za klijente?

Kurs izrada biznis plana je namjenjen svim budućim menadžerima i konsultantima koji žele da se bave izradom poslovnih/investicionih planova za klijente.

Želiš pokrenuti biznis?

Edukacija je također idealna za sve individualce koji namjeravaju pokrenuti svoj vlastiti biznis jer bez biznis/poslovnog plana izuzetno je teško dobiti sredstva od raznih institucija.

Zašto obuka Izrade biznis planova?

Zato što u naredna dva mjeseca, mi ćemo te naučiti sljedeće:

Kako napisati odličan biznis plan kao temelj pokretanja biznisa.

Kako pomoću sjajnog biznis plana privući investitore.

Na koje načine unovčiti vještinu pisanja biznis planova.

Fun fact!

Znaš li da sa sjajnim biznis planom povećavaš šansu za uspjeh svoje biznis ideje i šansu za plasiranjem investitora za 65%? Na kraju obuke ćeš imati napisan biznis plan za svoju ideju.

Pripremamo te za poduzetničke vode, ali i da unovčiš novu vještinu tako što ćeš pisati biznis planove za svoje nove klijente!

Online nastava

Pisanje biznis/investicionih planova je tražena vještina i ponekada nastava u učionici predstavlja prepreku. Uz online nastavu uživo sa predavačem osigurali smo praktičnost učenja iz udobnosti vlastitog doma.

Eksperti iz oblasti​

Naši predavači posjeduju više od 10 godina iskustva u finansijskom sektoru i raspolažu znanjem i iskustvom potrebnim da te nauče izradi biznis plana.

Jedinstvene vještine

Nauči elemente izrade kao i osnove prilikom koncipiranja biznis plana kao i projekata za koje aplicirate na različite fondove.

Najaktuelnije informacije i teme u skladu sa trendovima industrije

Obrađujemo 12 tema u okviru obuke uz mentorstvo - predznanje nije potrebno!

Nastavu organizujemo grupno u učionici ili grupno online uživo sa predavačem. Termine nastave usklađujemo prema mogućnostima polaznika kako bi svi mogli prisustvovati. Obuka se sastoji iz 12 modula, sa ukupno 24 časa, u trajanju od 8 sedmica.

Generalne informacije

Predviđeno trajanje obuke je 8 sedmica ili 2 mjeseca uz jedno predavanje sedmično. U okviru cijene obuke polaznici imaju obezbjeđenu literaturu, materijal u skladu sa 16h trajanja kursa, kao i potpunu podršku mentora.

Ciljevi obuke

Tokom obuke izučavamo specifične teme koje primjenjujete u praksi tako da ćete po završetku obuke imati u potpunosti napisan biznis plan.

Certifikat

Kao dokaz pohađanja i završetka obuke. Uz certifikat polaznici će dobiti i suplement certifikata, odnosno dokument koji navodi trajanje obuke, sadržaj obuke, kao i informacije, detalje i kredencije predavača obuke.

Pogledaj plan i program obuke
 1. Kako prepoznati pravu investicijsku priliku?
 2. Osnovni podaci projekta;
 3. Analiza tržišta
 4. Marketing strategija/plan
 5. Izvori finansiranja i plan ulaganja
 6. Identifikacija rizika poslovanja, specifičnih rizika projekta i mjere za njihovo ublažavanje
 7. Identifikacija instrumenata osiguranja /Informacija o obezbjeđenju
 8. Specifičnosti kod evaluacije projekata/poslovnih planova – Analiza evaluacije za grant sredstva (EU fondovi,US AID, Ambasade Ministarstva, Lokalni javni pozivi), analiza kreditnog odbora Banke
 9. Struktura i dinamika proizvodnje
 10. Tehničko-tehnološka analiza projekta
 11. Izrada projekcija Bilanca stanja, Bilansa uspjeha i Projekcija Gotovinskog Toka
 12. Analiza uspješnosti projekta;

Zašto Next Level obuka

Eksperti sa 10+ godina iskustva

Damir Aščerić, MBA

Pogledaj biografiju

Damir Asceric MBA, diplomirao na Državnom Univerzitetu New York SUNY Canton a zvanje Magistra poslovne administracije stekao na Cardiff Metropolitan Univerzitetu u saradnji sa London School of Commerce iz Londona 2013.godine. Nakon kraćeng angažmana u NLB banci na poziciji kreditnog analitičara za rizične plasmane dobija angažman u Razvojnoj Banci Federacije BiH u Sektoru za analizu i ocijenu projekata na poziciji Kreditnog analitičara. Pored navedenog anagažmana, od 2014.godine do 2020 godine predavao je na Američkom Univerzitetu u BiH grupu predmeta iz oblasti Bankarstva, Finansija, Računovodstva te Finansijskog izvještavanja.  Predsjednik je i osnivač Udruženja akademija Intellectus koje se bavilo savjetovanjem iz oblasti pisanja projekata i organizovanja edukacija za različite grupe polaznika te je funkciju obnašao u periodu od Februara 2015 do Septembra 2020. Kontinuirano je angazovan kao konsultant pri firmi Umel Dalekovodmontaža na razvoju projekata te apliciranja na različite fondove, vođenju poslova koji se odnose na organizovanje različitih aktivnosti za poboljšanje pozicioniranja i strategije Društva u BiH i inostranstvu.  Trenutno radi kao Stručni saradnik za ocijenu rizika u Razvojnoj banci FBiH gdje već 12 godina ima stalni angažman. U ulozi konsultanta kao vanjski saradnik učestvuje u projektima CCI (Centra Civilnih Inicijativa) na projektima koje se odnose na analizu efikasnosti poslovanja svih javnih preduzeća u BiH te na izradi modela, metodologije te implementacije projektnih aktivnosti. Trenutno je angažovan u ulozi  eksperta na projektu izrade istraživanja i analize mehanizama provjere stranih investicija u EU i analize zakonske regulative zemalja Balkana te njihova usklađenost sa EU članicama.   Također je bio angažovan kao edukator pri organizaciji Snaga Žena. Kao vanjski saradnik angažovan je i pri Edukacionom Centru Vigot Tehnologija za novo obrazovanje praćenju relizacije istih te kao edukator treninga za izradu poslovnih investicionih planova.

Damir Aščerić, sa više od 10 godina iskustva u finansijskom sektoru, donosi duboko razumijevanje finansijskih analiza, rizika i projektnog finansiranja. Polaznici će imati priliku učiti od stručnjaka koji je aktivno radio na analizi i ocjeni projekata u bankarskom sektoru te stekao značajno iskustvo u vođenju nastave iz oblasti bankarstva, finansija i finansijskog izvještavanja na uglednim univerzitetima.

Damir donosi jedinstvenu kombinaciju teorijskog znanja i praktičnih vještina kroz rad na stvarnim projektima i konsultantske angažmane. Polaznici će imati priliku primijeniti koncepte koje uče na stvarnim poslovnim scenarijima, uključujući izradu biznis planova, analizu rizika i evaluaciju projekata.

Damir kontinuirano doprinosi svojoj struci kao predavač, konsultant i ekspert na različitim projektima. Polaznici će imati pristup najnovijim trendovima u oblasti finansija, poslovnog planiranja i ocjene rizika. Njegovo iskustvo kao stručnog saradnika u razvojnoj banci i kao konsultanta u projektima u Bosni i Hercegovini i EU dodatno obogaćuje obuku praktičnim primjerima i relevantnim informacijama.

P.S. Jeste li preskočili cijelu stranicu i odmah došli na dno stranice? U redu je, i mi to nekada radimo :))

U slučaju da si stvarno preskočio sve i došao ovdje, reći ćemo ti ukratko o čemu se radi (vjeruj nam, želiš ovo pročitati)!

Želiš li naučiti pisati biznis planove od predavača sa 10 godina iskustva iz te oblasti i to online uživo sa predavačem iz udobnosti svog doma? Što to znači za tebe? Naučićeš provjerene strategije kako da riješiš različite poduzetničke probleme i kako da plasiraš investitore za svoju biznis ideju. Time stičeš opipljive vještine i znanje potrebno da pokreneš vlastiti biznis ili da pišeš biznis planove za svoje nove klijente.

Uobičajene cijene obuka ove vrste se kreću od 400€, a dostižu čak i cijenu od 1000€. Ukoliko se već danas odlučiš za pohađanje obuke, ostvaruješ 40% popusta i ukupna cijena je 285 € uz mogućnost plaćanja na dvije mjesečne rate.​

Cijena obuke sa popustom

Bez dodatnih troškova!
410 285
Plaćanje na 2 mjesečne rate
Obezbjeđen materijal i literatura
Nastava online uživo sa predavačem
Sedmični termini nastave po dogovoru
Podrška 8h dnevno za sva pitanja

Ispuni kratku formu i rezerviši svoje mjesto!

Nakon što ispuniš formu naš tim će te kontaktirati da ti pruži više informacija, odgovori na sva pitanja i da te uputi u dalje korake. Pričamo uskoro!

Select your currency
BAM BiH konvertibilna marka
EUR Euro