Dobrodošli na uvodno predavanje pisanja projekata

Predavanje je dostupno do 15. oktobra.

Šta učimo tokom prvog predavanja?

Želiš pohađati obuku i naučiti kako dobiti bespovratna sredstva za različite projekte?

Fleksibilan format nastave

Online grupna nastava uživo sa predavačem ili grupna nastava u učionici.

Eksperti iz oblasti

Naši predavači posjeduju više od 10 međunarodnih certifikata i preko 20 godina iskustva u oblasti pisanja projekata i certifikovani su treneri EU i Savjeta Evrope

Informacije o grantovima

Ostvari pravo na mjesečni newsletter sa informacijama o otvorenim tenderima, dostupnim grantovima i aktivnostima međunarodnih donatora

Obrađujemo 19 specifičnih tema u okviru obuke

Nastavu organizujemo grupno u učionici ili grupno online uživo sa predavačem. Predviđeno trajanje obuke je 8 sedmica ili 2 mjeseca.

O predavaču

Dizajn bez naslova (15)

Jasmina Babić

Jasmina Babić, magistar ekonomije i poslovanja, Master evropskih studija završila na Univerzitetu u Gracu 2008, uža specijalistička oblast Regionalni razvoj i evropske integracije. Ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u pisanju projekata, posebno EU projekata (EIDHR, IPA, Horizon i drugi programi), upravljanju projektnim ciklusom, te reformi javne uprave, posebno u segmentu socijalne zaštite i zapošljavanja. Iskustvo u radu sa međunarodnim organizacijiama i donatorima: od 2008 -2013 u OSCEu, a od 2013. angažovana kao UN konsultant na projektima UNDPa i UNICEFa gdje aktivno učestvuje u radu komisija za odabir projektnih prijedloga i praćenju implementacije projekata, ali i kao trener u oblasti pisanja projekata, upravljanja projektnim ciklusom, javnog zagovaranja, itd. Navodimo samo neke od međunarodnih certifikata koje posjeduje: PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Environments 2) – jedan od najprestižnijih certifikata za upravljanje projektnim ciklusom koji je priznat širom svijeta, najviše u Evropi, UK i Australiji, Certifikat u oblasti strateškog planiranja  (Action Planning Skills) izdat od strane prestižne konsultantske kuće Think Tank Consultants, te certifikat EU i Savjeta Evrope za trenera u oblasti pisanja projekata za evropske programe, kao i mnogi drugi u oblasti lobiranja i zagovaranja, javne uprave, ljudskih i manjinskih prava, rješavanja konflikata, rada u timu itd.

Certifikat po završetku obuke

Po završetku obuke, svim polaznicima izdajemo certifikate kao dokaz pohađanja i završetka obuke. Uz certifikat polaznici će dobiti i suplement certifikata, odnosno dokument koji navodi trajanje obuke, sadržaj obuke, kao i informacije, detalje i kredencije predavača obuke.

Šta dobijate obukom?

Prijavi se odmah i ostvari 40% popusta!

Kontaktiraj nas

E-mail

info@nextleveledukacija.com

Kontakt Telefon

+387 65 213 214

Ispuni kratku formu i naš tim će te kontaktirati!

Select your currency
BAM BiH konvertibilna marka
EUR Euro